Zszywanie geowłoknin

Maszyny do zszywania geowłóknin  i siatek ochronnych.

Geowłókniny – płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączone mechanicznie w duże powierzchnie poprzez zszycie geowłóknin lub zgrzanie termicznie  stosowane są  jako separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.  (źródło: Wikipedia)

 

 

Maszyny Union Special przeznaczone do zszywania geotekstyliów, siatek ochronnych i pasów trawy z rolki zostały wyposażone w specjalne elementy umożliwiające pracę w warunkach zakurzenia lub wilgoci. Silniki zostały wyposażone w osłony przeciwpyłowe. Dla wyeliminowania możliwości porażenia elektrycznego maszyny pracują w zakresie napięcia bezpiecznego lub są napędzane silnikiem pneumatycznym. Jest także wersja zasilana akumulatorowy z akumulatorów zamocowanych na specjalnym pasie nośnym lub zamocowanego do maszyny.

 

 

 

2200FA Union Special 1-nitkowa zaszywarka worków, 42 V, 50/60 Hz, III klasa ochronności elektrycznej - (niskie napięcie)
2200F Union Special 2-nitkowa zszywarka worków, 42 V, 50/60 Hz, III klasa ochronności elektrycznej - (niskie napięcie)
2200GA Union Special 2-nitkowa maszyna do zszwania geowłóknin, zasilanie 230V/60 Hz, I klasa bezoieczeństwa elektrycznego.
2200GMR Union Special 2-nitkowa maszyna do zszywania geowłóknin zasilana akumulatorem12 V
2200L UNION SPECIAL 2-nitkowa zaszywarka worków z napędem pneumatycznym 3.5 bar  do zszywania geowłóknin
2200LA UNION SPECIAL 1-nitkowa zaszywarka worków z napędem pneumatycznym 3.5 bar do zszywania geowłóknin